https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Sijoittajat

Inderes sijoituskohteena

Inderes sijoituskohteena

Inderesin ydinajatuksena on demokratisoida pohjoismainen sijoittajatieto yhdistämällä sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tätä tukeva keskeinen trendi on pääomamarkkinoiden läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääntyminen sijoittajien vaatimuksesta. Sijoittajia ja pörssiyhtiöitä palvelevat tuotteemme rakentuvat kehittämämme Inderes-alustan ympärille. Kasvava määrä alustaan liittyviä pörssiyhtiöitä mahdollistaa parempien palveluiden tarjoamisen sijoittajille. Sijoittajista muodostuva Inderes-yhteisö vahvistaa kilpailuetujamme ja houkuttelee uusia pörssiyhtiöitä tuotteidemme piiriin. Strategiamme ja liiketoimintamallimme pohjautuu jatkossakin tämän kasvua tukevan verkostovaikutuksen ympärille.

Miksi liittyä Inderesin omistajayhteisöön?

Liiketoimintamallimme verkostovaikutukset ruokkivat kasvua ja suojaavat kilpailulta

Strategiamme ytimessä oleva Inderes-alusta on linkki pörssiyhtiöiden ja Inderesin sijoittajayhteisön välillä. Kun alustan ekosysteemiin liittyy uusia pörssiyhtiöitä, palvelu ja sisältöjen määrä sijoittajien näkökulmasta paranevat. Kun suurempi määrä sijoittajia puolestaan liittyy yhteisöön, palveluiden arvontuotto pörssiyhtiöille paranee. Tavoitteenamme on ylläpitää tätä kasvua tukevaa verkostovaikutusta.

Oman sijoittajayhteisön ja pörssiyhtiöasiakaskunnan rakentaminen vaatii aikaa, osaamista ja kärsivällisyyttä. Liiketoiminnan verkostovaikutusten lisäksi oma ekosysteemimme ja sijoittajayhteisömme tuovat aseman, jota kilpailevien palveluiden on vaikea haastaa.

Kansainvälistyminen luo uusia kasvumahdollisuuksia

Olemme vuosien saatossa laajentuneet onnistuneesti uusille tuotealueille ja markkinoille. Vuonna 2022 kiihdytimme kansainvälistymistämme hankkimalla yrityskaupoilla Ruotsista sijoittajatapahtumien tuotantoihin erikoistuneet Financial Hearings- ja Streamfabriken-yhtiöt sekä Tanskasta vähemmistöosuuden sijoittajaviestinnän palveluita ja osakeanalyysiä tarjoavasta HC Andersen Capitalista. Inderes-alustaan kytkeytyy järjestelyiden jälkeen yli 400 pörssiyhtiöasiakasta pääasiassa Pohjoismaista.

Arvioimme päätuotteiden markkinapotentiaalin Pohjoismaisilla markkinoilla olevan yli 120 miljoonaa euroa. Koemme, että meillä on hyvät valmiudet monistaa uusille markkinoille hyväksi todettuja tuote- ja palvelukonsepteja.

Pääomakevyt liiketoimintamalli mahdollistaa vakaan kassavirran ja kasvavan osingon

Liiketoimintamme ei sido suuria pääomia ja investointitarpeemme on vähäistä. Tavoitteenamme on vuosittain kasvava absoluuttinen voitonjako, mikä sisältää osingonjaon ja omien osakkeiden ostot. Pyrimme tähän päästäkseen rakentamaan liiketoimintamallin, joka tuottaa vakaata ja vuosittain kasvavaa kassavirtaa. Kassavirtaa voidaan voitonjaon lisäksi käyttää taseen vahvistamiseen ja strategiaa tukeviin kasvuinvestointeihin.

Omaamme näytöt kestävästä ja kannattavasta kasvusta

Ikuisuustavoitteidemme mukaan olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys. Tavoittelemme kestävää kasvua, joka tiivistyy tavoitteeseen ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa.

Historiallinen toteuma

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihdon kasvu-% 25 % 29 % 40 % 56 % 76 % 36 % 14 % 27 %
EBITA-% 21 % 21 % 19 % 18 % 20 % 20 % 9 % 11 %
Yhteensä 46 % 50 % 59 % 74 % 96 % 55 % 24 %  38 %

Markkina

Tutustu markkinaamme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja tavoitteisiimme